FINGRO        Posbus 143       Buccleuch        2066


10 Januarie 2000Die herstel van die mark het beteken dat Fingro een van die beste jare van
sy bestaan beleef het met 'n groei van 36,5%, wat die jaarlikse groei op
52,3% te staan bring. Dit is een van die beste vertonings ooit. 'n Groei van
diť orde is op sigself egter geen aanduiding van prestasie nie. Slegs 'n
vergelyking met soortgelyke beleggings sal enigsins van nut wees. Die beste
vergelyking is met die sogenaamde "General Equity Funds". Die vergelyking
sien soos volg daar uit.

Tydperk (jaar) Fingro se posisie Aantal groeifondse
1 ..............................4......................... 46
2 ..............................4......................... 30
3 ............................10......................... 25
4 ..............................3......................... 21
5 ..............................4......................... 19

Behalwe vir die vergelyking oor drie jaar, het Fingro 'n posisie in die
boonste kwartiel verwerf. Dit is maar die maatstaf wat deur groeifondse
gebruik word om sukses te bepaal. Wat interessant is, is dat  geen van die
fondse wat oor drie en vier jaar bokant Fingro presteer het, oor een jaar
eers in die boonste tien verskyn nie. NIB Syfrets Prime Select, wat heelbo
was oor drie, vier en vyf jaar, kon slegs twaalfde posisie behaal oor een
jaar. Netso is Metropolitan General Equity nou in 32ste posisie nadat dit
tweede gelÍ het.

Sowat twee jaar gelede het ek die resultaat van 'n studie oor die prestasie
van groeifondse in hierdie brief genoem en ek wil dit graag herhaal omdat
dit lig werp op die kwessie van hoe moeilik dit is om die regte fonds te
kies.

Indien 'n bedrag van R100 op 1 Januarie in 'n algemene fonds belÍ is, met 'n
verskuiwing na 'n ander fonds elke twee jaar, sou die resultaat soos volg
gewees het:

Indien u na die beste presteerder van die vorige twee jaar oorgeskakel het,
sou u op 1 Januarie 1997 R396 gehad het.
Indien u na die swakste presteerder oorgeskakel het, sou u R444 gehad het.
Dit lyk of dit dus beter is om u geld in 'n fonds te plaas wat swak
presteer!
Indien u deurgaans in die swakste presteerder oor die tien jaar belÍ het en
glad nie u geld geskuif het nie, sou u R466 gehad het. Dit lyk of dit dus
nog beter is om 'n fonds te kies en by hom te bly.
Indien u ewe veel in al die fondse belÍ het en dus die gemiddelde opbrengs
van die mark verdien het, sou u R561 gehad het.
Indien u so gelukkig was om die beste presteerder te gekies het, sou u R628
gehad het.
Indien u Fingro gekies het, sou u R617 gehad het.
Indien u die wysheid gehad het om die beste presteerder van die volgende
jaar te kies, sou u 'n verstommende R4689 gehad het.
Netsowel kon u die swakste presteerder gekies het, in welke geval u die R100
na R33 sou verminder het!.


Die bogaande wys dat dit bykans onmoontlik is om die beste fonds te kies.
Dit is ook onmoontlik om die toekoms in 'n tru-spieŽl te sien, m. a. w.
historiese prestasie is geen waarborg vir toekomstige sukses nie.

Vir diegene wat belangstel om die portefeulje op 'n meer gereelde basis dop
te hou, verskaf ek die besonderhede.

Aantal       Aandeel        Aankoopprys       Prys: 31/12/ 1999(sent)    Prys: 7/01/2000   100           De Beers            10640                         17900                            18000
200           Gencor               1075                             3535                              3840
1000         Billiton                1075                             2675                             2535
1056         Absa                  1775                             2760                               2790
2000         BOE                     570                              600                                 596
1000         Old Mutual          1230                            1615                              1595
710           M&R                  2200                              464                                476
2000         Profurn                  435                              678                               650
10475       Leisurenet              122                              324                                326
200           Sasol                   4240                            5110                              5190
1015         Didata                   912                             3860                             4215
6500         Mnet-SS               255                               580                                600
300           Naspers               2650                            5600                              5970
228           Foschini               2320                             1685                             1745
1087         Iscor                    3690                             2330                             2700

Fingro bestaan reeds sedert  1 Augustus 1978. Elke lid het destyds met 'n
bedrag van tien Rand afgeskop. Tien Rand was destyds drie kartonne
sigarette. Hierdie eenmalige belegging van R10 is vandag R169 werd by
Fingro. Dieselfe tien Rand kon destyds koop wat R112 vandag sal koop. Indien
die destydse lid volgehou het met sy bydrae, sou hy vandag R21 191 gehad
het. Indien hy die insig gehad het om daardie bedrag op te stoot met die
inflasiekoers, sou hy vandag R112 per maand bygedra het en sy belang by
Fingro sou R55 000 gewees het.

Enige belegging teen 'n vaste rentekoers sou beter as die effektebeurs oor
die afgelope vyf jaar gewees het. Indien die periode egter verleng word, lyk
die aandelebeurs weer meer aantreklik, met selfs die risiko in ag geneem.
Fingro se opbrengs was gemiddeld 13,5% per jaar oor die afgelope 22 jaar,
wat gelykstaande is aan 'n opbrengs van 24,5% per jaar wat aan belasting
onderworpe is. Slegs die eerste R2000 van rente-inkomste is belastingvry.
Indien die eerste vier jaar van Fingro se bestaan ge-ignoreer word, lyk die
posisie heelwat beter met 'n opbrengs van 19% per jaar (34,5% voor
belasting).

In die eerste week van die nuwe jaar het Fingro reeds met 4,3% gestyg.


Vriendelike groete
Tel.: (012) 309-3228  (b)
      : (011) 804-6533  (h)
      : 083 282-0047