z
Rapport 14 Oktober 2001
Gesoek: vertaling wat leser na Bybel neem
Antwoord op die snert in Rapport
 

Die Redakteur.

Rapport.

16 Oktober 2001.

Aandag: Hanlie Stadler.

Berig in Rapport 14 Oktober 2001: "Gesoek: vertaling wat leser na Bybel neem".

Ons verwys na bogenoemde artikel en lewer kommentaar as volg:

Prof. van der Merwe beweer dat daar dringend aan die werk gespring moet word met n nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel.

Lede van die Boerevolk het egter reeds op 16 Desember 1998 n Gelofte afgelê om onder andere die Volk van n beter vertaling te voorsien as die beskikbare 1953 en die 1983-vertalings. n Een-tot-een transliterasie is gedoen vanuit die oorspronklike tale na Afrikaans. Sien aangehegte lêer met die titel "Oorsig oor die Boek van Herinnering".

Die vertaling is voltooi en is tans beskikbaar by bogenoemde adres met die titel, "Die Boek van Herinnering".

Die feit dat 33% van die volk nog steeds die Ou-Vertaling van 1953 verkies, bewys dat die vertaalpoging van 1983 n totale mislukking was. Die ernstige Bybelstudent bejeën hierdie 1983-Vertaling met die minagting wat dit verdien.

Omdat dieselfde persone en instansies betrokke is met hierdie voorgenome "nuwer vertaling", betwyfel ons hierdie poging ten sterkste. Hierdie Bybel sal weer eens net die liberale kerkdogma dien om die volk tot groter mate te assimileer in die eenwêreldkerk.

Prof. van der Merwe sê dat dit die doelwit van die 1983-Vertaling was om n verstaanbare vertaling vir die moderne Afrikaanse leser daar te stel. Daar is gefokus op die betekenis van sinne eerder as op woorde.

Hierdie stelling is woordbedrog in die ergste graad. Geen sin kan korrek vertaal word as die woorde nie korrek vertaal word nie. Beide moet korrek wees. Deur sulke snert op te dis, het die vertalers op menige plek in die 1983-Vertaling woordbedrog gepleeg. Ons kan dit vandag baie eenvoudig bewys want al die oorspronklike tale waaruit die Bybel vertaal is, is op rekenaar en gekoppel aan gesaghebbende woordeboeke.

Ons as vertalers van die Boek van Herinnering, maak die stelling dat hierdie voorgenome vertalers nooit n korrekte "brontaal-georiënteerde vertaling" sal kan doen nie, want dan stort hul hele kerkstelsel tesame met hul dogmatiek inmekaar. Hul kerkstelsel is in so n mate verstrengel met hul valse dogmatiek, verkry uit hul vervalsde Bybels, dat n korrekte vertaling glad nie meer moontlik is nie.

Ons daag die geagte Prof. uit:

  • Om vir ons die Sewende Gebod, waar vermenging van rasse verbied word, korrek in sy voorgenome vertaling te vertaal.
  • Om in sy vertaling onderskeid te maak tussen die Hebreeuse woord "adam" en die ander Hebreeuse woorde vir mens. "Adam" beteken "blosende man".
  • Om die woord "baster" terug te plaas in Deuteronómium 23:2.
  • Om die ware, onvertaalbare NAAM van JAHWEH terug te plaas in sy vertaling en die afgodsname soos "HERE" wat Baäl beteken, "Jesus" wat afgelei is van Zeus en vele ander vervalsing van name te korrigeer.
  • Om die Goddelike familie korrek te vertaal, waar hul tot nou toe vier verskillende Hebreeuse woorde vertaal het met "God" waarvan een van die vier woorde n meervoud is en een vroulik! Sodoende is die vroulike deel van die Goddelike familie totaal verdoesel.
  • Om die Hebreeuse geslagtelikheid van woorde terug te plaas. In Hebreeus is selfstandige naamwoorde óf manlik óf vroulik. Die doelbewuste verdoeseling van die vroulike in die Bybel is n ernstige aanklag teen die vertalers wat n mans-georiënteerde en mans-beheerde godsdiensstelsel daargestel het ten koste van die vrou.
  • Om die woord "heiligheid" te korrigeer en die oorspronklike woord "apartheid" terug te plaas in sy vertaling. Sien "Oorsig oor die Boek van Herinnering" vir dertien gesaghebbende woordeboeke se betekenis van die woord "heilig" en "heiligheid".
  • Om alle boekrolle in die Bybel met die enigste Woord, naamlik die Woord wat Vlees geword het, se uitsprake te vergelyk. Gooi dan die boekrolle uit wat teen die Gesalfde (Christus) se woord getuig. Doen dan hierdie selfde toets met die talle boekrolle wat aanvanklik in die Bybel was en wat deur die eeue uitgegooi is soos die Deutero-Kanonieke Boeke, die Boekrolle van Henog en ander.

As die vertalers van die "nuwer vertaling" ernstige oorweging sal skenk aan hierdie bogenoemde punte, sal die Boerevolk hul heelhartige steun toesê aan hul groot taak. Indien nie, sal hul poging maar net nog een van die talle afgewaterde vervalsings bly wat ten doel het om die arme oningeligte kerkganger verder te bedwelm en te mislei. Aangeheg vind u n kopie van die omstrede boek "Destroy the Spirit of UBUNTU, said the white Christian boss" waarin die bedrog deur die blanke kerke teenoor die inheemse bevolking oopgevlek word.

Omdat hierdie onderwerp n wesenlike invloed op n groot deel van die bevolking het, sal ons bereid wees om n onderhoud in hierdie verband toe te staan.

Die uwe.

Dirk van Vuuren.

[Woordvoerder vir die Dogter van Sion]