Verbondskoerier

'n Tydskrif vir die denkende Boere-Israeliet !


Waarom moet ek my laat was?

Ramshorings

Die idiote kisse

Jou Erfdeel

Stof tot nadenke

Heraldiek

Die Arend Koningkryk

Die Verbonde

Vigs, wat steek hulle weg ?

Die voedsel wat ons eet

Inleiding

Historiese Agtergrond

Boerevolk - Situasie

5 Brode & 2 Visse

Vertalingsmeganisme

Vertalingsprobleme

Samestellingsprobleme

Saulus van Tarsus

Die Gelofte

Die Ware Naam van ons Hemelse Vader

Hoofletters, leestekens ens.

Apartheid

Vredesverbond

Ten Slotte

Aanhangsel B

Prelude

Terminology

DOGS OF CHRISTIANITY

Introduction

Motivation

Background

Control over Humans

Bible rewritten

Contamination of African Blood

Liberal Afrikaner begins with Manipulation

What was written in the Bible originally?

Kennisgewing

Media verklaring

Toespraak te Bloedrivier

Deel 1

Deel 2

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Boeke te koop

1.   Die Boek van Herinering - vierde druk - n Direkte vertaling en restourasie in Afrikaans vanuit Hebreeus, Aramees en Grieks, van 53 bekende en 20 minder bekende Skrifrolle. Met die moderne rekenaartegnologie was dit moontlik om n een-tot-een woord vir woord vertaling vanuit die oorspronklike tale te doen. n Pragstuk in hardeband waarin die oorspronklike Name van ons Hemelse Vader en SY Seun voorkom. n Mini-Woordeboek wat u instaat sal stel om die vertaling te kontroleer, word ook ingesluit. [ Die Boek beslaan 880 bladsye A4 grootte in hardeband ] [ R220-00]

2.  n Oorblyfsel sal draai - Verstommend akkuraat! Geskryf deur n Suid-Afrikaanse dame gedurende die tagtiger jare. Feitlik alle voorspellings wat sy vanuit die Woord van God oor die Boerevolk gemaak het, het reeds - of is tans besig om in vervulling te gaan. [ Die boek beslaan 103 bladsye A5 grootte ] [ R25-00]

3.   Die Boerevolk se oorsprong deur bedrog verberg - vanuit die supermaksimumselle van Sentraal, met net sy Bybel, sy geskiedenisboeke en sy onwrikbare geloof in die Skepper van hemele en aarde, neem Jan van der Westhuizen (Boerekrygsgevangene) u op n ongelooflike toer van hierdie besonderse Volk van God. Hierdie Oogappel van God se oorsprong, sy beweging deur Europa en sy finale planting aan die Kaap de Goede Hoop word onteenseglik bewys vanuit die Bybel. [ Die boek beslaan 50 bladsye A5 grootte ] [ R15-00]

4.   Die Merk van die Dier: Hierdie puik en goednagevorste boek van 146 bladsye sal u tot in u diepste wese skok. Lees hoedat die verbastering van verskillende rasse gelei het tot die vernietiging van die blanke gene. Die boek is duidelik en op die man af, medies gefundeerd en met talle illustrasies en fotos. [R30-00]

5.   Wie sien ons en wie ken ons ... ? 327 bladsye geskryf deur Dr NA Burger. Hierdie boek is een van die mees gesaghebbendste op die gebied van die oorsprong en einddoel van die Geheime organisasies soos die Illuminati, die Vrymesselary en die Broederbond. n Moet vir elke navorser, Bybelstudent en historikus. [R55-00]

 

Stuur E-Mail aan  Dirk van Vuuren met vrae en kommentaar oor die webblad
Kopiereg 2001 Dogter van Sion
Laaste opdatering: 03-Jan-2001