Verbondskoerier

'n Tydskrif vir die denkende Boere-Israeliet !


Waarom moet ek my laat was?

Ramshorings

Die idiote kisse

Jou Erfdeel

Stof tot nadenke

Heraldiek

Die Arend Koningkryk

Die Verbonde

Vigs, wat steek hulle weg ?

Die voedsel wat ons eet

Inleiding

Historiese Agtergrond

Boerevolk - Situasie

5 Brode & 2 Visse

Vertalingsmeganisme

Vertalingsprobleme

Samestellingsprobleme

Saulus van Tarsus

Die Gelofte

Die Ware Naam van ons Hemelse Vader

Hoofletters, leestekens ens.

Apartheid

Vredesverbond

Ten Slotte

Aanhangsel B

Prelude

Terminology

DOGS OF CHRISTIANITY

Introduction

Motivation

Background

Control over Humans

Bible rewritten

Contamination of African Blood

Liberal Afrikaner begins with Manipulation

What was written in the Bible originally?

Kennisgewing

Media verklaring

Toespraak te Bloedrivier

Deel 1

Deel 2

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Media Verklaring

Die reaksie van die Dogter van Sion op die walglike, liberalistiese belydenis-veldtog van Krog — ”’n Tuiste vir almal”:

 

Verwysend na die veldtog deur die linkse skryfster, Krog en haar verloopte blanke meelopers, om die sonde van apartheid te bely, verklaar die Dogter van Sion as volg:

Nooit, maar nooit sal die lede van die Dogter van Sion ‘n verskoning aanbied vir die Godgegewe instelling van Apartheid nie.

Ons Hemelse Vader JaHWeH, het apartheid in die Tien Gebooie verordineer en in Sy Sewende Gebod verbied Hy uitdruklik rassevermenging en verbastering.

Ons verklaar dat enige ooreenkoms, belydenis en belofte om restitusie, wat deur Krog en kie namens die blanke aangegaan word, geensins bindend op die duisende lede landwyd van die Dogter van Sion is nie.

Alreeds op 16 Desember 1998 en 16 Desember 1999 het lede van die Dogter van Sion ewige trou aan die God van Bloedrivier gesweer en dat hulle NOOIT die Gebod van apartheid sal oortree nie. Vandag op 16 Desember 2000 sal die lede van die Dogter van Sion hierdie Gelofte weer bevestig. Dit lui as volg:

ONS BELY DAT:

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het om hierdie Gelofte aan U, getrou na te kom. (Pred. 5:3)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het om die Ewige Verbond van die Besnydenis, volgens U instelling, getrou op ons seuns toe te pas. (Gén. 17:9-14)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het om U glorieryke Naam, JaHWeH, te vereer. (Open. 2:13)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het om U Sabbatte, U Wette, U Insettinge en U Verordeninge getrou na te kom. (Deut. 6:2)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het om te reageer op U bevel tot Apartheid in hierdie land wat U aan ons Vadere toevertrou het. (Jos. 23:5-7, 11-13)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het deur vreemde gode en heersers op hierdie grond van U te aanbid en te vereer. Deut. 7:2)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het deur nie te reageer op U bevel om tot in ewigheid, nie die vrede en geluk van hierdie volke rondom ons te soek nie. (Deut. 23:6)

Ons en ons Vaders gruwelik versuim het deur ons te laat mislei deur teoloë wat U Apartheidswoord, vir die honde en die varke gegooi het. (Matt. 15:26)

Ons en ons Vaders, U grond wat U aan ons toevertrou het, nie elke sewe jaar laat rus het nie, en dit aan vreemdes verpand het. (Lev. 25:3-5)

ONS ONDERNEEM DAT:

Ons en ons nageslag van nou af die Gelofte van 16 Desember 1838 jaarliks getrou sal aflê en gehoorsaam. (Nahum 1:15)

Ons van nou af ons seuns en die geslagte ná hulle getrou in U ewige Verbond sal insny. (Hebr. 6:17)

Ons van nou af, U NAAM, JaHWeH vir ewig sal vereer. (Ex. 20:7)

Ons van nou af ons harte sal besny en U Sabbatte, Feeste, Wette, Insettinge en Verordeninge getrou sal onderhou. (Deut. 6:2)

Ons van nou af, U bevel om Apart te lewe, streng en doelgerig op ons grond sal toepas. (Esra 9 en 10)

Ons van nou af geen vreemde heersers en gesnede afbeeldings op ons grond sal toelaat nie, maar ons vertroue sal stel in U o, JaHWeH, die Elohey van JisraEl. (Ex 20:3)

Ons van nou af, volgens U bevel sal handel met die gruwelike nasies binne ons landsgrense. (Deut 7)

Ons van nou af, volgens U bevel sal handel met elke Baälpriester en volksverleier en struikelblok wat U Woord verder versaak. (1 Kon 18:40)

Ons van nou af hierdie volk van U in U onvervalste Woord sal onderrig. (Matt. 28:19)

Ons van nou af ons tyd daaraan sal wy om aan hierdie volk van U ‘n Skrifwoord te voorsien, vry van die suurdeeg van Satan. (Open. 3:10)

Hierdie opdragte is al deels uitgevoer en word volledig vervat in drie dokumente wat beskikbaar sal wees op die Bloedrivier-terrein vanaf 10h00 op 16 Desember 2000.

Toespraak 16 Desember 2000.

Oorsig oor die boek “Die Apartheid van JaHWeH, ‘n Boek van Herinnering”.

Destroy the Spirit of UBUNTU, said the white christian master.

 

Geteken vir die Dogter van Sion.

Barend Strydom                                                                                        Dirk van Vuuren

 


Stuur E-Mail aan  Dirk van Vuuren met vrae en kommentaar oor die webblad
Kopiereg © 2001 Dogter van Sion
Laaste opdatering: 03-Jan-2001